MojeDelo.com

Pravila in pogoji uporabe bolha.com

 

1. Za uporabo spletnega mesta bolha.com (preko spleta, mobilne aplikacije ali kakorkoli drugače) se mora uporabnik strinjati s Pravili in pogoji uporabe bolha.com (v nadaljevanju pravila). Sprejem pravil je pogoj za registracijo na spletno mesto. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena, o čemer je uporabnik seznanjen po e-pošti, na naslov, ki ga navede ob registraciji. Uporabniku so vsakokratno veljavna Pravila in pogoji uporabe bolha.com dostopna na spletnem mestu www.bolha.com. Za uporabnike, ki imajo z upravljavcem spletnega mesta bolha.com (v nadaljevanju upravljavec) sklenjeno pogodbo, ta pravila (verzija, ki je veljavna v času oddaje naročila) predstavljajo tudi del pogodbenih določil.

 

2. Spletno mesto bolha.com je posrednik med kupci in prodajalci.

 

3. Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati in mora biti na datum registracije star 15 let ali več. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja in geslo za dostop do spletnega mesta bolha.com mu bo poslano preko elektronske pošte (geslo). Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Pravne osebe imajo lahko več uporabniških imen, vendar le po predhodnem dogovoru z upravljavcem spletnega mesta bolha.com. Uporabnik se s sprejemom pravil  zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

 

4. Uporabnik posameznik, se lahko odloči, da svoj bolha.com račun podpiše z digitalnim potrdilom in s tem pridobi status Preverjeni uporabnik. bolha.com uporabnik podpis opravi tako, da se po prevzemu brezplačnega digitalnega potrdila SIGEN-CA prijavi v Moji bolha.com in svoj uporabniški račun v nekaj preprostih korakih podpiše z digitalnim potrdilom. Preverjeni uporabnik predstavlja varnejše poslovanje med uporabniki na spletnem mestu bolha.com. Uporabnik izgubi status Preverjenega uporabnika v primeru, da bi kršil Pravila in pogoje uporabe bolha.com ali drugače škodoval spletnemu mestu. Presojo si upravljavec spletnega mesta v celoti pridržuje. Status Preverjenega uporabnika lahko upravljavec ukine začasno ali trajno. Status Preverjenega uporabnika se izgubi tudi v primeru ukinitve ali izklopa posameznega uporabniškega imena (računa), s preklicem digitalnega potrdila s strani uporabnika ali pooblaščene osebe in s potekom časa veljavnosti digitalnega potrdila.

 

5. Upravljavec spletnega mesta bolha.com vsem obiskovalcem in registriranim uporabnikom spletnega mesta bolha.com nudi strokovno in tehnično pomoč uporabe spletnega mesta, in sicer v delovnem času upravljavca, objavljenem na spletnem mestu upravljavca (www.bolha.com).

Uporabniku sta poleg kontaktne telefonske številke in elektronske pošte za vzpostavitev kontakta z upravljavcem na voljo tudi »pogovor v živo« preko spletnega brskalnika in »oddaljena pomoč«.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da bo upravljavcu za potrebe uspešne zagotovitve storitve »pogovor v živo« posredoval svoje ime ter da bo z njim po njegovi potrditvi vzpostavljena komunikacija s strani prostega operaterja na strani upravljavca. Uporabnik soglaša, da so upravljavcu za namen nudenja storitve  »pogovor  v živo« znani podatki, ki se običajno razkrijejo ob zagotavljanju tovrstnih storitev ( lokacija, operacijski sistem, brskalnik ...).

Uporabnik, ki se odloči za koriščenje storitve »oddaljena pomoč«, soglaša, da se operater na strani upravljavca poveže z njegovim računalnikom ter soglaša, da so operaterju na vpogled vsi podatki, ki bi mu jih med nudenjem pomoči razkril sam. Za zagotavljanje storitve »oddaljena pomoč« se uporabniku na podlagi njegove zahteve pošlje spletno povezavo, ki jo uporabnik potrdi s klikom. S potrditvijo uporabnik potrjuje, da se operater na strani upravljavca poveže z njegovim računalnikom. Med uporabnikom in operaterjem na strani upravljavca se vzpostavi povezava, na podlagi katere je operaterju omogočeno upravljanje uporabnikovega računalnika, za namen nudenja pomoči uporabniku.

 

6. Vsak uporabnik spletnega mesta bolha.com s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta bolha.com, pošiljanje elektronske pošte v skladu s 37. točko teh pravil. Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta bolha.com, družba Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta bolha.com. Upravljavec spletnega mesta bolha.com, družba Styria digital marketplaces, d.o.o., bo podatke o malem oglasu uporabnika hranil 1 leto od zadnje deaktivacije malega oglasa, s čimer uporabnik soglaša ob registraciji. Upravljavec bo podatke o malem oglasu posredoval tretjim osebam, v kolikor bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta bolha.com. Upravljavec spletnega mesta bolha.com si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku ali malem oglasu državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

 

7. Spletno mesto bolha.com, njen upravljavec in njeni lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih malih oglasov in njihovo vsebino. Za mali oglas, vključno s fotografijami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki ta mali oglas odda.

 

8. Dostop do spletnega mesta bolha.com je mogoč tudi preko mobilne aplikacije. Uporabniki spletnega mesta so seznanjeni in soglašajo, da bo vsebina njihovih malih oglasov, oddanih na spletno mesto bolha.com, vidna vsem obiskovalcem spletnega mesta bolha.com, ne glede na način dostopa do spletnega mesta bolha.com. Mobilna aplikacija uporabnikom spletnega mesta omogoča tudi pošiljanje elektronskih sporočil. Upravljavec spletnega mesta bo, kot ponudnik storitve elektronskih sporočil, vsebino elektronskih sporočil hranil 6 mesecev. V primeru, da bi uporabnik pred potekom 6 mesecev v celoti zapolnil prostor, namenjen elektronskim sporočilom, bodo njegova najstarejša elektronska sporočila avtomatsko izbrisana. V primeru, da uporabnik sam dokončno izbriše vsebino elektronskega sporočila, ponudnik te vsebine ne hrani. 

 

9. Objava malih oglasov je plačljiva v določenih kategorijah (Turizem, Psi z rodovnikom, Mačke z rodovnikom, Pametni mobilni telefoni, Deli za pametne mobilne telefone, Dodatki za pametne mobilne telefone in Poslovna oprema). Cena in pogoji plačila so razvidni iz cenika, dostopnega na spletnem mestu bolha.com. Uporabnik posameznik lahko koristi tudi nekatere posamezne oglaševalske produkte in pakete na spletni strani upravljavca, ki so plačljivi (Izpostavljeni oglas, Znižana cena, Skok na vrh in različnih oglaševalskih paketov). Njihova cena se oblikuje glede na obiskanost posamezne kategorije in se lahko spreminja. V vsakem primeru je uporabniku končna cena za plačilo vidna pred njegovo dokončno potrditvijo nakupa oz. objavo plačljivega malega oglasa in izbranih dodatnih storitev. Uporabnik soglaša, da za opravljeno storitev prejme fakturo v Moja bolha.com. Spletno povezavo za dostop do Moja bolha.com pa prejme na e-naslov, ki ga je navedel ob registraciji. Uporabnik posameznik ima na voljo več vrst plačevanja, ki se razlikujejo glede na platformo, preko katere dostopa do bolha.com. Možni načini plačila so s kreditnimi karticami (Mastercard, Visa in Activa, Diners, American Express) ali z debetnimi karticami (Maestro in Visa Electron, za kateri potrebujete čitalnik), z Moneto Internet, preko plačilnega sistema PayPal in z dobroimetjem bolha.com. Možni načini vplačila dobroimetja so s kreditnimi karticami (Mastercard, Visa in Activa, Diners, American Express) ali z debetnimi karticami (Maestro in Visa Electron, za kateri potrebujete čitalnik), z Moneto Internet, preko plačilnega sistema PayPal, preko univerzalnega plačilnega naloga (plačilo po predračunu) in preko SMS plačila (Premium SMS). Vsakokratni minimalni znesek vplačila dobroimetja znaša 1,00 EUR, razen preko plačilnega sistema PayPal na mobilni aplikaciji in m.bolha.com, kjer je minimalni znesek vplačila dobroimetja 3,00 EUR. Upravljavec vplačanega zneska dobroimetja ne vrača. V primeru zmotnega nakazila dobroimetja na tuj uporabniški račun, si upravljavec  na podlagi izkazanega zmotnega nakazila, pridržuje pravico do stornacije transakcije in prenakazila vplačanih sredstev.

 

Oglaševalski paketi se lahko razlikujejo po ponudbi in ceni glede na kategorijo, v kateri je mali oglas objavljen. Ponudba posameznega paketa in cena sta uporabniku vidna pred pripravo oglasa. Navedene pakete ni mogoče zakupiti v vseh kategorijah. Navedene pakete je možno zakupiti ob objavi malega oglasa, ponovni aktivaciji malega oglasa ali ob dopolnitvi neaktivnega malega oglasa.

 

Neporabljene količine zakupljenih dodatnih storitev se ob deaktivaciji malega oglasa ohranijo oziroma se sorazmerno zmanjšujejo do izteka obdobja, za katerega je bila storitev zakupljena. Ob ponovni aktivaciji malega oglasa v obdobju, za katerega je bila posamezna storitev zakupljena, je možno koristiti sorazmerni delež neporabljenih količin.

 

Plačljivi mali oglasi ter druge izkoriščene plačljive oglaševalske storitve se objavijo po potrditvi nakupa in po opravljenem plačilu. S potrditvijo objave malega oglasa po opravljenih tehničnih korakih, ki vodijo do objave malega oglasa, je pogodba med upravljavcem spletnega mesta (družbo Styria digital marketplaces, d.o.o.) in med uporabnikom sklenjena. S tem se šteje, da je pogodba na daljavo sklenjena, storitev (objava malega oglasa za sporazumno dogovorjen čas in pod sporazumno dogovorjenimi pogoji) pa je po prejetem plačilu opravljena. V kolikor gre za odnose z uporabniki potrošniki, upravljavec pri upravljanju spletnega mesta ravna v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Upravljavec uporabnikom, ki so potrošniki po ZVPot, zagotavlja vse pravice, ki izhajajo iz ZVPot.  

 

10. Kategorija Storitve je namenjena uporabnikom podjetjem in uporabnikom posameznikom. Objava oglasa je za uporabnike posameznike plačljiva in je namenjena tistim, ki imajo urejen status samozaposlene osebe. Samozaposlena oseba je fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ali drugo dovoljeno dejavnost. V kategoriji Storitve posamezniku ni dovoljeno oglaševanje dejavnosti ali dela, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava, preden je ta sklenjena. Uporabnik posameznik, ki je naročnik malega oglasa v kategoriji Storitve, mora ob naročilu malega oglasa poleg osebnega imena in naslova podati izjavo, s katero potrjuje, da ima storitveno dejavnost ustrezno priglašeno in ima za opravljanje oglaševane storitve vsa potrebna dovoljenja. Odgovornost za dopustnost oglaševanja v celoti prevzema uporabnik posameznik (naročnik malega oglasa v kategoriji Storitve). V primeru, da uporabnik posameznik nima urejenega statusa samozaposlene osebe, pa mali oglas vseeno objavi, si upravljavec pridržuje pravico do izbrisa njegovega malega oglasa. 

 

11. Uporabnik spletnega mesta bolha.com se zavezuje, da bodo njegovi vsebinski in slikovni mali oglasi resnični; da ne bo oglaševal blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedan. Enako velja za storitve. V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si upravljavec pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal malih oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Še zlasti se uporabnik zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Uporabnik v svoje male oglase ne sme prepisovati ali kopirati vsebin iz malih oglasov drugih uporabnikov.

 

12. Mali oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

 

13. Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal malih oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja.

 

14. Mali oglas mora vsebovati specifične podatke o predmetu, ki se prodaja. Opis se mora nanašati zgolj na predmet prodaje. V malih oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni neposredno predmet prodaje. Cena, navedena v posameznem malem oglasu, ki ga objavi uporabnik posameznik, se lahko določi tudi »po dogovoru«. Uporabnik posameznik lahko v Moja bolha.com (v osebnih nastavitvah) določi ali želi izpis poštne številke ter kraja, od koder prihaja v svojem malem oglasu. V primeru, da označi prikaz poštne številke in kraja, se šteje, da se strinja z njuno objavo skupaj z oglasom. V primeru, da uporabnik posameznik ne označi, da želi izpis poštne številke ter kraja skupaj z malim oglasom, soglaša, da se oglas geografsko razvrsti zgolj po regiji, od koder prihaja. Pri malih oglasih, ki jih objavi uporabnik podjetje, znesek, ki je naveden v malem oglasu, predstavlja končno in zavezujočo ceno. V primeru, da mali oglas objavi uporabnik podjetje, torej pravna oseba in zavezanec za DDV, mora cena vključevati DDV. Izjema od tega pravila velja v kategoriji Nepremičnine, kjer je obračun DDV-ja odvisen od vrste transakcije. Navedba cen, ki predstavljajo le del celotne cene, ni dovoljena. Uporabnik, ki ima na  spletnem mestu bolha.com odprto bolha.com trgovino, lahko vpiše dodatne podatke o svoji fizični ali spletni trgovini, v polja, ki so temu namenjena.

 

15. Fotografije v malem oglasu morajo biti fotografije predmeta, ki se prodaja ali oddaja. Pri storitvenih malih oglasih ter malih oglasih tipa »kupim« mora slika ustrezati vsebini malega oglasa. Ni dovoljena objava enake fotografije v več malih oglasih. Objava logotipov, pasic in ostalih slikovnih gradiv v malih oglasih ni dovoljena.

 

16. Seznami izdelkov oz. opisi in promocije več izdelkov, niso dovoljeni. V posamezni mali oglas je dovoljeno vpisati le en predmet prodaje, če ta ne predstavlja kompleta (primer: v posameznem malem oglasu je dovoljeno prodajati "mizo in štiri stole", ni pa dovoljeno skupaj prodajati "smučk in motocikla").

 

17. Mali oglas mora vsebinsko pripadati v primerno kategorijo.

 

18. Naslov malega oglasa mora opisovati predmet prodaje. V naslov ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali več enakih znakov zapovrstjo (npr.: *** motor za čoln ***).

 

19. Uporabnik lahko za isti predmet odda samo en mali oglas. Prav tako ni dovoljena objava malih oglasov za isti predmet v dveh različnih kategorijah.

 

20. Mali oglasi, ki vabijo k sodelovanju v raznih mrežnih marketingih in piramidnih igrah niso dovoljeni. Prav tako niso dovoljeni mali oglasi, ki vabijo k igranju nedovoljenih iger na srečo.

 

21. Prepovedano je naročanje in objavljanje malih oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Uporabnik se z oddajo malega oglasa zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDZC-1. Upravljavec si v primeru, ko iz malega oglasa izhaja, da bi vsebina lahko pomenila objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno, pridržuje pravico, da takega malega oglasa ne objavi. V skladu z ZPDZC-1 je upravljavec dolžen organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku malega oglasa.

 

22. Alkohol in živila je na  spletnem mestu bolha.com dovoljeno oglaševati zgolj upoštevajoč omejitve Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) in Zakona o medijih (ZMed).

 

23. Kakršnokoli oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov je prepovedano. Prav tako je prepovedano oglaševanje izdelkov, ki s svojim videzom in namenom uporabe neposredno spodbujajo k uporabi tobačnih izdelkov.

 

24. Prepovedano je oglaševanje ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga. Ponarejeno blago je blago, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Piratsko blago je blago, ki je kopija (replika) ali imitacija blaga izdelanega brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice, pravice iz modela in če takšna izdelava krši te pravice.

 

25. Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le na recept in zdravil, ki niso pridobila dovoljenja za promet ter medicinskih pripomočkov, ki jih uporabljajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno ali veterinarsko dejavnost, razen pripomočkov, ki nimajo visoke stopnje tveganja za uporabnika in si je oglaševalec pridobil dovoljenje pristojnega organa. Pri oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov je potrebno spoštovati določbe Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP) in Pravilnika o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov.

 

26. Odvetniki lahko v svojih malih oglasih objavljajo izključno podatke o svoji pisarni (področje dejavnosti, priznana specializacija, naslov in delovni čas odvetniške pisarne, skupno poklicno delovanje družbenikov ipd.), če so ti podatki resnični in se nanašajo na njihovo dejavnost. Obveščanje javnosti mora biti v skladu s kodeksom odvetniške poklicne etike in drugimi veljavnimi predpisi. Prepovedano je oddajanje malih oglasov, ki bi vsebovali navajanje finančnih podatkov o prometu in uspešnosti, navajanje referenc o številu dobljenih zadev, številu strank in njihovi pomembnosti, sodelovanju v odmevnih zadevah, težavnosti rešenih zadev, sklicevanje na prejšnjo dejavnost, funkcije ali položaj, sklicevanje na vplivne zveze in poznanstva, dajanje neresničnih ali zavajajočih podatkov o svojem delu in dajanje reklamnih daril zaradi pridobivanja strank.

 

27. Pri nakupu, prodaji ali oddaji živali je potrebno upoštevati starostne in druge omejitve, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), Pravilnik o zaščiti hišnih živali ter druga veljavna zakonodaja s tega področja. Pri nakupu in prodaji živali in rastlin prosto živečih vrst (vrste, katerih osebki prosto živijo oziroma rastejo v naravi) je potrebno upoštevati določbe Zakona o ohranjanju narave (ZON), podzakonskih aktov in mednarodnih predpisov (Konvencija CITES in druge), ki urejajo področje trgovine, gojitve, obveznosti označevanja in obveščanja o pridobitvi živali ter dovoljenja za odvzemanje živali in rastlin zavarovanih in ogroženih prosto živečih vrst iz narave. Več informacij dobite na spletnih straneh Agencije RS za okolje (ARSO) – Narava.

 

28. Oglaševanje oz. mali oglas, ki vsebuje posebno ponudbo (kot npr. popust, darilo, ipd.) mora imeti jasen opis te posebne ponudbe v besedilu opisa malega oglasa. Slik v malem oglasu ni dovoljeno označevati s posebno ponudbo. Posebna ponudba ne sme biti zavajajoča. Ponudnik mora v malem oglasu s posebno ponudbo nevesti, kje si lahko uporabnik prebere pogoje za pridobitev ugodnosti oz. pridobi dodatne informacije v zvezi s posebno ponudbo

 

29. Z oddajo ponudbe na posamezni mali oglas in sprejemom ponudbe s strani uporabnika, ki je mali oglas objavil, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Prodajalci in kupci na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. Upravljavec spletnega mesta ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od uporabnikov posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. Prodajalci in kupci s sprejemom Pravil in pogojev uporabe spletnega mesta bolha.com, z odločitvijo poslovanja preko spleta, prevzamejo tveganja povezana z verodostojnostjo identitete  posameznega uporabnika spletnega mesta ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki. Kontaktni obrazec pri posameznem malem oglasu je namenjen samo povpraševanju glede konkretne ponudbe.

 

30. Kontaktni obrazec pri posameznem malem oglasu je namenjen izključno povpraševanju glede konkretne ponudbe. Pošiljanje obvestil  s kakršnokoli drugo vsebino ni dovoljeno.

 

31. Pravne osebe, s.p.-ji in fizične osebe z registriranim osebnim dopolnilnim delom (v nadaljevanju odstavka uporabniki podjetja) lahko na bolha.com prodajajo, oglašujejo svoje storitve in oddajajo male oglase le tako, da odprejo bolha.com trgovino. Storitev bolha.com trgovina je plačljiva. Izvajalec bo uporabniku podjetje za opravljeno storitev bolha.com trgovina izstavil fakturo. Izvajalec si na podlagi svojih pravil internega poslovanja ter kreditiranja pridržuje pravico do uvedbe plačila po predračunu. Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico do presoje ustreznosti posamezne bolha.com trgovine in si nadalje pridržuje pravico do izklopa le-te brez navedbe razloga. Tak izklop pomeni prenehanje pogodbenega razmerja. V primeru izklopa bolha.com trgovine je upravljavec spletnega mesta uporabniku podjetju upravičen izstaviti fakturo v obsegu dejansko opravljene storitve. bolha.com trgovina je posebna možnost oddaje malih oglasov, ki se od oddaje običajnega oglasa razlikuje le po tem, da omogoča oddajo oglasov subjektom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti take prodaje. Pri oglaševanju preko spletnega mesta bolha.com so uporabniki podjetja dolžni spoštovati določbe Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), kar pomeni, da morajo pri svojem poslovanju upoštevati vključno določbe o pogodbah sklenjenih na daljavo, v kolikor tako sklepanje uporabniki podjetja omogočajo. Spletno mesto bolha.com ne omogoča neposrednega sklepanja pogodb na daljavo med uporabniki podjetji in potencialnimi kupci oziroma uporabniki storitev in za uporabnike podjetja ne nudi drugih storitev kot posredovanje in objavo malega oglasa. Pri oddaji malega oglasa v bolha.com trgovino bo objavljen mali oglas vseboval ime podjetja, ki oglašuje, in njegov sedež. Spletne povezave (linkanje) iz spletnega mesta bolha.com so dovoljene le uporabnikom, ki imajo na bolha.com odprto trgovino. Uporabniki podjetja, ki imajo odprto bolha.com trgovino, lahko s spletnega mesta bolha.com povezujejo (linkajo) na svojo lastno spletno stran samo z "no follow" atributom. Povezave na spletna mesta, ki oglašujejo razne druge storitve in izdelke niso dovoljene. Povezave na spletna mesta, ki so konkurenčna spletnemu mestu bolha.com, niso dovoljene. Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico, da sam presodi ali kakšno povezavo dovoli ali ne. Uporabniki podjetja imajo lahko istočasno aktivnih največ 5 malih oglasov tipa »kupim«. Večje število aktivnih malih oglasov tipa »kupim« je dovoljeno imeti samo v kategoriji Nepremičnine. Upravljavec si pridržuje pravico, da male oglase tipa »kupim« uporabnikov podjetja, ki ne bodo upoštevali navedenega določila, odstrani s spletnega mesta bolha.com brez predhodnega obvestila ali pojasnila.

 

32. Uporabnik, ki v skladu s temi pravili izpolnjuje pogoje za odprtje bolha.com trgovine, izključno in v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja (sem sodi tudi oglaševanje na spletnem mestu) ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje.

 

33. Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave malega oglasa, če meni da bi objava takšnega malega oglasa škodovala spletnem mestu bolha.com - presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavec spletnega mesta bolha.com si tudi pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu mestu bolha.com, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.

 

34. Upravljavec spletnega mesta bolha.com si pridružuje pravico izbrisa oziroma ne objave malega oglasa, če posamezni mali oglas vsebuje:

·        HTML kodo, ki kvari standardni izgled oglasa,

·        stile ali klicanje datotek s stili (css) iz drugih spletnih strani,

·        vtičnik ali več vtičnikov na Facebook, Google +, Twitter ali podobna spletna mesta,

·        razne skripte,

·        obrazce z vnosnimi polji,

·        t.i. »Keyword spamming« – ponavljanje istih besed. Določena ključna beseda (ali zlog) ne sme imeti več kot 10 % deleža v vsebini oglasa ali se očitno ponavljati v naslovu,

·        »skriti tekst« - kar pomeni, da uporabnik v svoj mali oglas vnese tekst, ki za ostale uporabnike ni berljiv ali ostalim uporabnikom ni viden,

·        žaljivo, neprimerno vsebino ali vsebino, ki bi pomenila, da predmet ali storitev navedena v malem oglasu ne more biti predmet ali storitev trgovanja,

·        oglasne pasice (bannerje) oz. promocijske oglase, akcijske pasice (bannerje) ali druge logotipe, slike, fotografije, s katerimi škodujejo spletnemu mestu bolha.com ter hkrati kršijo ta pravila ter

·        kakršnokoli označevanje fotografij v posameznem malem oglasu, še zlasti pa označevanje z besedilom ali številkami, ki bi kazale na »akcijo, popust, znižanje cene, ipd.«, je prepovedano,

·        kakršnekoli števce ogledov malega oglasa,

·        druge elemente, za katere bi upravljavec ugotovil, da kakorkoli škodljivo vplivajo na spletno mesto bolha.com.

 

Upravljavec spletnega mesta bolha.com si pridružuje pravico do izbrisa oziroma ne objave malih oglasov uporabnika, če ta pri avtomatskem uvozu malih oglasov (XML uvoz) ne upošteva navodil upravljavca. Kakršnekoli metode za zlorabljanje avtomatskega razvrščanja oglasov na seznamih in v rezultatih iskanja z namenom zagotavljanja boljše uvrstitve niso dovoljene in se smatrajo za kršitev teh Pravil in pogojev uporabe bolha.com.

 

35. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. bolha.com ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.

 

36. Z objavo malega oglasa na bolha.com, se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte). Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.

 

37. Uporabnik, ki opravi registracijo na spletnem mestu bolha.com, se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom in aktivnostmi bolha.com. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev Upravljavca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA, pri čemer bo Upravljavec v 15 dneh od prejema obvestila o odjavi ustrezno onemogočil uporabo osebnih podatkov za namen neposredne pošte. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta bolha.com ali  z zagotavljanjem storitve Upravljavca. Uporabnik izrecno soglaša, da upravljavec obdeluje in uporablja njegove osebne podatke, ki  jih je ali jih bo prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev ter izrecno soglaša, da upravljavec njegove zbrane podatke uporabi za namene neposrednega trženja do njegovega  preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

38. Uporabnik se strinja, da lahko upravljavec njegov mali oglas, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. Upravljavec v drugih medijih ne bo objavljal osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino malega oglasa in povezavo na spletno mesto www.bolha.com.

 

39. Vsebina spletnega mesta bolha.com je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta www.bolha.com, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedano. Uporabnik z vpisom podatkov na  spletno mesto bolha.com neizključno ter časovno in teritorialno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj mali oglas. Uporabnik spletnega mesta se izrecno strinja, da se vse fotografije, ki so objavljene na bolha.com, označi z logotipom upravljavca.

 

40. Uporabnik spletnega mesta lahko kontaktira drugega uporabnika spletnega mesta bolha.com preko spletnega mesta bolha.com zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja o predmetu ali storitvi iz malega oglasa. Uporabniku ni dovoljeno kontaktirati drugih uporabnikov spletnega mesta bolha.com za reklamiranje storitev ali izdelkov. 

 

41. Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta bolha.com, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

 

42. Upravljavec si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu bolha.com, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o škodljivosti si upravljavec v celoti pridržuje.

 

43. Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oziroma izbrisa malega oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene 'takšne kot so'. Upravljavec in lastniki ne odgovarjajo za škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov, razen, če bi do omenjenega dogodka prišlo zaradi naklepnih ali malomarnih ravnanj upravljavca, z namenom škodovanja uporabniku. bolha.com si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz razlogov poslovanja, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala bolha.com.

 

44. Upravljavec spletnega mesta bolha.com si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik malega oglasa oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. bolha.com ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svojega malega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi shrani vsebino in fotografije malega oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

 

45. Namestitev piškotkov na spletnem mestu bolha.com je urejena v skladu z  Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika  pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen  o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletnega mesta pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu bolha.com obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem  piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega oglasnika bolha.com, ob registraciji uporabniškega profila, pri prijavi ali objavi oglasa ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Prijavljen uporabnik lahko dano soglasje v Moja bolha.com tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo uporabnike spletnega mesta obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.

 

46. Upravljavec  spletnega mesta bolha.com si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje uporabe bolha.com. Vsi podatki o upravljavcu spletnega mesta so dostopni na www.bolha.com.

 

Podatki o upravljavcu spletnega mesta bolha.com: Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana (ID DDV 58257551).

 

 

Ljubljana, 07. 02. 2018

 

 
Pozabil sem geslo
Pozabil sem uporabniško ime

Zapri

Spletni oglasnik bolha.com uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih ...

Nastavitve piškotkov

Prijava žal ni bila uspešna!

Za prijavo v uporabniški račun potrebujemo vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov ter strinjanje z uporabo oglaševalskih in analitičnih piškotkov.
Omenjena soglasja so potrebna z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti.

V kolikor soglasja ne podate, lahko še naprej brskate po bolha.com. Ne moremo pa vam ponuditi storitev in zagotoviti dostopa do vsebine, ki je namenjena samo prijavljenim uporabnikom bolha.com.