Informacije o uporabi

Žig bolha.com, logotip bolha.com ter ime bolha.com so intelektualna lastnina družbe Styria digital marketplaces d.o.o. Zaščiteni so z zakonom in registrirani pri pristojnem Državnem zavodu za zaščito intelektualne lastnine.

Žig, logotip in ime bolha.com so tudi del vizualne identitete z zakonom zaščitene blagovne znamke. Pravica in obveznost nosilca pravic intelektualne lastnine je nadzor nad uporabo zaščitene intelektualne lastnine z namenom in ciljem preprečitve zavajanja uporabnikov storitev, ki jih omogoča portal bolha.com. Uporaba intelektualne lastnine s strani nekoga, ki ni portal bolha.com, in nima dovoljenja za uporabo, bi lahko uporabnike zavedla, saj bi mislili, da poslujejo z nosilcem pravic intelektualne lastnine, ki je družba Styria digital marketplaces d.o.o.

V nekaterih primerih je logotip, ki ga lahko prenesete na teh straneh, dostopen za uporabo brez izrecnega dovoljenja. To velja izključno za nekomercialno uporabo, na primer za vaše interne predstavitve.

Če ste lastnik spletne trgovine in imate trgovino tudi na portalu bolha.com ter želite ti dve spletišči povezati, se pred uporabo v izogib kršenju z zakonom zaščitenih pravic intelektualne lastnine obrnite na nas v pisni obliki, da pridobite naše soglasje.

Primeri, ko uporaba imena in logotipa nikakor ni dovoljena:

  • Na vaših vizitkah
  • Na povezavah do spletišč
  • Kot ime domene
  • Kot ime vaše trgovine na portalu bolha.com ali kot vaše uporabniško ime
  • Kot del vašega e-naslova
  • V izložbi vaše trgovine
  • Na kakršen koli način, ob katerem bi nekdo pomislil, da vas postal bolha.com sponzorira ali da ste del portala bolha.com (povezani pravni subjekt)

Primeri, ko potrebujete predhodno pisno soglasje:

  • Kakršna koli uporaba zaščitene intelektualne lastnine bolha.com, ki ni interna
  • Kakršna koli uporaba enega ali več delov zaščitene intelektualne lastnine družbe bolha.com
  • Kakršna koli uporaba imena ali logotipa družbe bolha.com ali katere koli druge zaščitene intelektualne lastnine družbe bolha.com, med drugim v knjigah, pri maloprodajnem trženju in pokroviteljstvu (vključno s konferencami)

Potrebujete pomoč?