Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

Družba Styria digital marketplaces, d.o.o., kot upravljavec spletnega mesta bolha.com, veliko pozornosti posveča zaščiti vaših osebnih podatkov. Z vašimi podatki ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo ter skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji s področja varstva osebnih podatkov, predvsem pa skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Obdelavo podatkov izvajajo le za to pooblaščene osebe in naši skrbno izbrani pogodbeni obdelovalci. Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih pridobiva družba Sytria digital marketplaces, d.o.o. ob dostopanju do spletnih strani bolha.com. Obdelava se izvaja na podlagi ene izmed zakonitih pravnih podlag.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V kolikor imate kakršna koli vprašanja glede naše Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ali obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, in sicer na elektronski naslov dpo_styria-slo@styria.com.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Osebni podatki so vsi podatki, ki identificirajo posameznika, kot na primer ime in priimek, naslov, elektronski naslov itd.. Vaše osebne podatke ne pridobivamo brez vašega prostovoljnega soglasja in posredovanja podatkov (vnos podatkov v za to predvidene obrazce z namenom registracije na spletnem mestu bolha.com, naročila plačljivih storitev spletnega mesta bolha.com, prijave na prejemanje e-novic, zagotavljanja podpore pri dostopanju do vsebin bolha.com, izpolnjevanja zakonskih obveznosti itd.). Vaše podatke lahko pridobimo tudi s strani pogodbenega obdelovalca, v kolikor vaše osebne podatke posredujete preko uporabe njegove storitve (podatke ob potrdilu o plačilu, podatke družabnih omrežij, v kolikor povežete vaš bolha.com profil s profilom družabnega omrežja ipd.). V nekaterih primerih družba Styria digital marketplaces, d.o.o. vaše podatke obdeluje tudi kot pogodbeni obdelovalec (nakupovanje v spletni trgovini bolha.com, kjer je možen nakup izdelkov tretjih oseb), kar je razvidno na mestih, kjer je takšen nakup omogočen. Ob posredovanju vaših osebnih podatkov se strinjate z njihovo obdelavo v obsegu in z namenom, za katerega ste osebne podatke posredovali oziroma se strinjate s posredovanjem vaših osebnih podatkov tretjim osebam, v kolikor gre za nakup izdelkov takšnih tretjih oseb. Več o namenih obdelave si preberite v nadaljevanju.

Nameni obdelave podatkov in prenos osebnih podatkov

Družba Styria digital marketplaces, d.o.o. lahko vaše osebne podatke obdeluje z namenom sklenitve pogodbe (povpraševanja, ponudbe, pogajanja) ali na podlagi že sklenjene pogodbe v obsegu, ki je potreben za izvedbo dogovorjenih storitev. Z registracijo in kreiranjem vašega profila na spletnem mestu bolha.com se strinjate, da vaše podatke uporabljamo za ponujanje storitev, ki so namenjene registriranim uporabnikom, sistemsko in tehnično obveščanje ter za komuniciranje preko različnih kanalov (elektronska pošta, telefonske ali GSM številke) kadar je to potrebno za zagotavljanje naših storitev.

Vaše podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi vaše izrecne privolitve oziroma vaše podaje soglasja za jasno določene namene. O namenih obdelave podatkov vas nedvoumno obveščamo na spletnih straneh, kjer se ti podatki pridobivajo (registracija na spletnem mestu bolha.com, nastavitev e-obveščanja itd.).

Vaše podatke lahko obdelujemo tudi na zakonski podlagi (obveščanje na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ipd.) in v sklopu zagotavljanja zakonitega interesa (varovanja omrežja, preprečevanja goljufij ipd.).

Obveščamo vas, da so vaši osebni podatki lahko dostopni tudi ostalim družbam znotraj skupine Styria Media Group in našim preverjenim pogodbenim obdelovalcem. Slednji so družbe, ki nam omogočajo razvoj in vzdrževanje teh spletnih strani, zagotavljanje plačilnih storitev, izvedbo nagradnih iger ipd. Pri zagotavljanju storitev za tretje osebe (Trgovine bolha.com in drugi Prodajalci na teh spletnih straneh) nastopamo v vlogi pogodbenega obdelovalca, pri čemer posredujemo upravičenim osebam tiste osebne podatke potrebne za realizacijo njihovih storitev (nakup blaga/storitev Trgovine bolha.com in drugih Prodajalcev). V kolikor imate dodatna vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov s strani Trgovine bolha.com/Prodajalca stopite v stik neposredno s takšno Trgovino bolha.com/Prodajalcem preko kontaktov, ki so vam na voljo na spletnem mestu bolha.com. Pri vsakem posredovanju vaših osebnih podatkov poskrbimo za ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe z namenom zaščite vaših osebnih podatkov, k enakim ukrepom pa so zavezani tudi vsi prejemniki vaših podatkov. Podatke ne posredujemo tretjim oseba, ali prenašamo v tretje države, v kolikor za tak prenos nimamo vašega izrecnega soglasja oziroma ustrezne pravne podlage. Podatki se lahko prenašajo v tretje države (kot na primer v Švico, ZDA itd.) v primeru elektronske komunikacije preko zunanjih ponudnikov storitve, izvajanju plačilnih storitev preko določenih plačilnih kanalov ipd. ali v primeru posredovanja podatkov Prodajalcem, ki se nahajajo v tretjih državah.

Na podlagi mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov lahko vaše podatke posredujemo pooblaščenim osebam in pristojnim državnim organom, ki za pridobivanje in obdelavo podatkov razpolagajo z ustrezno pravno podlago v svojih zakonskih predpisih.

Storitve spletnega mesta bolha.com so namenjene osebam starejšim od 16 let. Podatek o starosti ni pogoj za registracijo na spletnem mestu bolha.com in nismo pristojni preverjati, kateri podatki se nanašajo na osebe mlajše od 16 let. Staršem in zakonitim zastopnikom otrok mlajših od 16 let svetujemo, da o varni uporabi spleta in posredovanju svojih osebnih podatkov ustrezno poučijo otroke mlajše od 16 let.

Anonimiziranih in izbrisanih podatkov ni več možno povezati z uporabnikom, ki je takšne osebne podatke posredoval, zato se pri njihovi obdelavi ne uporablja ta Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Piškotki

Spletno mesto bolha.com uporablja različne vrste piškotkov. Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki se naložijo na uporabnikov trdi disk in omogočajo prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku. Tako vam ni potrebno vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitev teh spletnih strani. Več informacij o piškotkih, ki jih uporablja spletno mesto bolha.com si lahko preberete na povezavi Piškotki na bolha.com.

Varnost

Družba Styria digital marketplaces, d.o.o. veliko pozornosti posveča zaščiti vaših podatkov, zato pri vnosu podatkov na nekaterih podstraneh uporabljamo t.i. SSL (Secure Socets Layer) tehnologijo, ki je de facto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svojem računalniku. Vaši podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb. Ravno tako so naši zaposleni zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov, spoštovanju veljavnih predpisov in internih pravilnikov družbe Styria digital marketplaces, d.o.o.. Redno preverjamo sprejete zaščitne ukrepe in jih dopolnjujemo. Preverjamo tudi resničnost vaših identifikacijskih podatkov, kadar je to potrebno. Visok nivo zaščite pa dosegamo tudi z ukrepi psevodnimiziranja in anonimiziranja podatkov, ko takšni podatki še vedno dopuščajo ustrezno zagotavljanje storitve.

Rok hrambe

Vaše osebne podatke hranimo skladno s predpisanimi roki hrambe oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni. Osebne podatke pridobljene na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica, v kolikor ni drugačen rok predviden v podanem soglasju ali določen z zakonom (daljši rok hrambe je predpisan za dokumente finančne transakcij ipd.). Nekatere kategorije podatkov se hranijo dlje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, z namenom preprečevanja goljufij ali za druge zakonite interese.

Pravice posameznikov

Posamezniki oziroma uporabniki spletnega mesta bolha.com sami vnašate in posredujete vaše osebne podatke. Zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnosti vaših osebnih podatkov nas nemudoma obvestite o kakršni koli spremembi na elektronski naslov podpora@bolha.com oziroma takšne spremembe vnesite neposredno v Moja bolha.com.

Obveščamo vas, da imate pravico do dostopa, dopolnitve, popravka, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na točki f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ali za namene neposrednega trženja.

Ob tem pojasnjujemo, da lahko podano soglasje delno ali v celoti kadarkoli prekličete. Ravno tako je omogočeno brisanje podatkov na podlagi zahtevka uporabnika ali preko za to predvidenega gumba v profilu Moja bolha.com. Proces brisanja je možno ustaviti v roku 24 ur, po tem roku prekinitev ni več možna. Vsi zahtevki se posredujejo na naslov Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova 55, SI-1000 Ljubljana ali elektronski naslov dpo_styria-slo@styria.com. O naši odločitvi vas bomo pisno obvestili. V kolikor vaši zahtevi ugodimo se bodo takšni osebni podatki nemudoma prenehali obdelovati za namen, katerega soglasje je bilo preklicano oziroma v primeru izbrisa za vse namene, v kolikor ne obstaja druga pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov. Preklic soglasja in izbris ne vplivata na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem oziroma izbrisom vaših podatkov.

Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne in jih moramo izpolniti zgolj v določenih primerih. Ob uveljavljanju vaših pravic bomo najprej preverili vašo identiteto, saj navedene pravice lahko uveljavlja samo imetnik osebnih podatkov. Istočasno pa vas obveščamo, da vam bo ob uveljavitvi določenih pravic, onemogočena uporaba storitev spletnega mesta bolha.com, katerih uporaba brez vašega soglasja oziroma osebnih podatkov ni možna.

V primeru suma, da se vaši podatki ne obdelujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Avtomatizirana obdelava podatkov

Obveščamo vas, da lahko avtomatizirano obdelujemo tudi določene informacije, ki jih uporabljamo za interne raziskave, da bi izboljšali naše storitve, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so geolokacijski podatki (v kolikor to omogočite), uporabljen spletni brskalnik in trenuten IP naslov osebnega računalnika, vsebino trajanje telefonskih pogovorov, uporaba storitev ipd.. Obveščamo vas, da imate pravico ugovarjati sprejemanju odločitev na podlagi zgolj avtomatizirane obdelave vaših podatkov razen, ko je takšna odločitev nujno potrebna za preprečevanje zlorab in utaj na podlagi predpisov EU in nacionalne zakonodaje, za sklepanje in izvajanje pogodb med posameznikom in družbo Styria digital marketplaces, d.o.o. ali temelji na vaši izrecni privolitvi.

Povezava na druge spletne strani

Ta politika zasebnosti se nanaša na spletno mesto bolha.com. Naše spletne strani lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani. Ob kliku na povezave drugih spletnih strani se seznanite z njihovimi politikami zasebnosti, saj družba Styria digital marketplaces, d.o.o. ni odgovorna za politiko zasebnosti in piškotkov ter vsebine teh povezanih spletnih strani.

Veljavnost in spremembe

Ta politika zasebnosti stopi v veljavo z dnem objave. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb brez kakršnegakoli predhodnega obvestila. Vse spremembe bodo objavljene na teh spletnih straneh in stopijo v veljavo z dnem objave na tem spletnem mestu.

Upravljavec vaših podatkov je družba:
Styria digital marketplaces, d.o.o.
Verovškova 55
SI – 1000 Ljubljana
e-naslov: dpo_styria-slo@styria.com

Ljubljana, 25. 5. 2021