K2 AUTO CARE Diesel Aditiv 50ml čistilo za šobe dieselskih motorjev

  • Cena: 3,10 
  • Šifra oglasa: 2228296
  • Objavljen:
  • Do poteka še: do prodaje
  • Število prikazov oglasa: -krat
Podatki o oglasu
Lokacija: Osrednjeslovenska

Več:


Za vozila brez filtra trdih delcev!

Opis:
Izredno močno in učinkovito čistilo za šobe dieselskih motorjev, ki ga že dolgo uporabljajo mnogi profesionalci. Znatno izboljša delovanje motorja, poveča moč in zmanjša izpuste dimnih plinov.

Navodila za uporabo:
Nalijte eno stekleničko aditiva v rezervoar za gorivo in jo prelijte z 40-80L dieselskega goriva (v primeru večjih rezervoarjev, je potrebno vliti več stekleničk). Ta postopek ponovite vsakih 3000 kilometrov. V kolikor je sistem zelo umazan vlijte dve steklenički v rezervoar.

Varnosti napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Vsebuje: Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkeni, izoalkani, ciklični 2% aromatski, solvent nafta, težka obdelana z ogljikovodiki. Nevarno: H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 – Povzroča draženje kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P301 + P310 – PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P331 – NE izzvati bruhanja. P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Več podatkov si oglejte na tej povezavi...