KTM 125 DUKE 125 cm3 (LJ), 2015 l.

Prodajam rabljeno vozilo: KTM, 125 DUKE

  • Cena: 2.000 
  • Šifra oglasa: 5965932
  • Objavljen:
  • Do poteka še: do prodaje
  • Število prikazov oglasa: -krat
Podatki o oglasu
Vrsta ponudbe: Prodam
Lokacija vozila: Osrednjeslovenska, Ljubljana Bežigrad, Savsko naselje
Vrsta: Supermoto
Znamka: KTM
Model: 125 DUKE
Motor: štiritaktni
Moč motorja: 11 kW
Delovna prostornina: 125 cm3
Stanje: rabljeno
Leto izdelave: 2015

Več:

Vozilo KTM 125 DUKE 125 se prodaja po načelu zbiranja pisnih ponudb. Odpiranje ponudb bo dne 18.02.2021 ob 09:00 uri v sobi št. F202 Finančne uprave RS, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Pri izbiri bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, navedene v razpisu. Ogled premičnine bo dne 03.02.2021 od 09:00 do 11.00 ure na lokaciji ŠPAN D.O.O., TRŽAŠKA CESTA 547, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI. Za dodatne informacije pokličite na tel. št. 031/380-494 do dne 12.02.2020 med delavniki med 08.00 in 14.00 uro. Na vozilu je več manjših odrgnin, odklopljen akumulator, zaradi transporta so odklopljene pletenice na krmilu, 1x originalni ključ, stanje prevoženih kilometrov ni znano.
Premičnina se prodaja po načelu VIDENO - KUPLJENO, je brez garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna. Ogled premičnine bo dne 03.02.2021 od 09:00 do 11.00 ure na lokaciji ŠPAN D.O.O., TRŽAŠKA CESTA 547, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI. Za dodatne informacije pokličite na tel. št. 031/380-494 do dne 12.02.2020 med delavniki med 08.00 in 14.00 uro.
Pisne ponudbe je treba poslati v zaprti kuverti, priporočeno po pošti na naslov Finančna uprava Republike Slovenije, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ali oddati osebno v vložišče pri Finančni upravi Republike Slovenije, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom NE ODPIRAJ -
PONUDBA ZA ODKUP "zadeva št.: 4934-82758/2018-28".
Ob oddaji ponudbe mora ponudnik vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument za zavarovanje plačila varščine v višini 10 % ocenjene vrednosti, vendar pa znesek ne more biti nižji od 40 EUR. Varščina se vplača na depozitni račun Zavarovanje izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti številka: SI56 0110 0600 0009 626. Pri nakazilu mora biti naveden sklic na številko odobritve (referenca): 19 94603464-55000.
Pisna ponudba mora vsebovati ime in priimek oziroma firmo kupca, naslov stalnega prebivališča oziroma sedeža, davčno številko in ponujeno ceno, ki mora dosegati vsaj polovico ocenjene vrednosti premičnine. Iz ponudbe mora biti nedvoumno razvidno, za katere premičnine je ponujeni znesek kupnine. Ponudba mora biti podpisana s strani ponudnika oziroma odgovorne osebe ponudnika.
Davčni organ bo upošteval samo ponudbe, katerih ponujene cene bodo dosegale vsaj polovico ocenjene vrednosti premičnin in bodo vsebovale potrdilo o plačilu varščine ali potrdilo o predložitvi instrumenta za zavarovanje plačila varščine ter bodo oddane priporočeno po pošti ali osebno v vložišče pri Finančni upravi Republike Slovenije, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dne 12.02.2021. Po izteku roka za oddajo ponudb ponudbe ni več mogoče umakniti in postane zavezujoča.
Premičnina bo prodana najboljšemu ponudniku. Davčni organ bo o izidu zbiranja ponudb ponudnike obvestil v petih dneh od dneva izbire.
Ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena oziroma predloženi instrument zavarovanja sproščen najpozneje v petih dneh po prejemu obvestila o izidu zbiranja ponudb.
Ponudnik, ki bo s ponudbo uspel, mora vplačati kupnino in prevzeti premičnino pod pogoji, ki bodo določeni v prodajni pogodbi, sklenjeni na podlagi izbire najboljšega ponudnika. Vplačana varščina se všteje v kupnino.
Izbrani ponudnik bo skupaj z obvestilom o izidu prejel pogodbo, ki jo mora podpisano vrniti v osmih dneh po prejemu ter plačati kupnino in prevzeti kupljeno premičnino v roku, določenem v pogodbi. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe do poteka roka za podpis pogodbe ali ne plača kupnine v roku, določenem za plačilo kupnine, se mu varščina ne vrne, predloženi instrument zavarovanja pa se unovči.

Spletna povezava:

Spletna povezava
Lokacija oglasa KTM 125 DUKE 125 cm3 (LJ)
Opomba: prikaže se natančna lokacija vašega oglasa