Moj oglas je neaktiven

Na bolha.com je vsak dan objavljenih več tisoč oglasov. Nekateri oglasi postanejo aktivni in vidni takoj po objavi, medtem ko pri nekaterih traja do 24 ur, da jih naš sistem obdela. Če vaš oglas po objavi ni takoj aktiven, vas prosimo za malo potrpljenja. Po 24 urah se prijavite v Moja bolha.com in preverite status svojega oglasa. Če bo vaš oglas še vedno neaktiven ali izbrisan, to pomeni, da preverjanja ni uspešno prestal. Za kakšen razlog gre, preverite v svojem e-poštnem nabiralniku.

Če v e-poštnem nabiralniku ne vidite nobenega obvestila o statusu svojega oglasa na bolha.com, preteklo pa je več kot 24 ur in je vaš oglas še vedno neaktiven, se obrnite na našo podporo uporabnikom, saj gre verjetno za tehnično težavo.


Povezana vsebina
Potek oglasov
Kaj je Moja bolha.com?

Potrebujete pomoč?