Osnove portala bolha.com

Imamo več kot 1.100.000 aktivnih oglasov, vsakodnevno pa je objavljenih še več tisoč novih! Objava oglasov na bolha.com je hitra, preprosta in v večini kategorij popolnoma brezplačna. Oglas lahko objavijo le registrirani uporabniki. Tukaj izveste vse, kar vas zanima o registraciji ter objavi in upravljanju oglasov.


Informacije v skladu z 2. odstavkom 24. člena Uredbe EU 2022/2065 (Akt o digitalnih storitvah):
Število povprečnih mesečnih aktivnih prejemnikov storitev bolha.com v Evropski uniji, izračunih kot povprečje v obdobju zadnjih šestih mesecev je 1.274.408.

Podatek se preverja in posodablja vsakih 6 mesecev.

Potrebujete pomoč?